Home / Từ vựng / Tiếng Hàn Trong Gia Đình

Tiếng Hàn Trong Gia Đình

Tiếng Hàn Trong Gia Đình

Cuốn sách “Tiếng hàn trong gia đình” là giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho những phụ nữ đến kết hôn nhập cư muốn học tiếng Hàn Quốc như một môn ngoại ngữ nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc học tiếng Hàn Quốc tại những cơ quan, đoàn thể vì nhiều điều kiện không cho phép.

Giáo trình cũng nhằm mục đích để các Quý ông chồng có thể dạy cho vợ học một cách dễ dàng theo từng phần dù không phải là chuyên môn. Vì dành cho đối tượng là phụ nữ đến kết hôn nhập cư nên mục tiêu của cuốn sách là nhằm giúp cho họ hiểu về văn hóa Hàn Quốc và làm quen với vốn tiếng Hàn căn bản cần thiết cho cuộc sống ở nơi đây.

Sách chủ yếu được cấu tạo bằng các chủ đề liên quan đến đời sống thực của những phụ nữ đến kết hôn nhập cư chứ không tập trung vào cấp độ khó dễ của câu văn hay từ vựng.

Sách là giáo trình dành cho cả vợ và chồng cùng học nên mục đích chính của sách là để chồng dạy cho vợ tiếng Hàn và để vợ cũng có thể dạy cho chồng ngôn ngữ và văn hóa của đất nước mình.

Cuốn sách “Tiếng hàn trong gia đình” trước khi được xem là giáo trình dành cho vợ chồng cùng học thì nó được xem là bậc trung gian đối thoại vì cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc của vợ chồng. Có thể nói cuốn sách giống như một người bạn đem lại các thông tin hữu ích và giúp bạn giải trí bất cứ khi nào có thời gian rảnh.

Download tài liệu: Here