Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 22

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 22

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 22
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK II.

XXII. 변화 : BIẾN ĐỔI

108. 아/어지다 : trở nên

요즘 일이 많아져서 늦게 퇴근해요.
Dạo này công việc trở nên bận rộn nên tan ca muộn

109. 게 되다 : biến đổi về hành động

그 사람이 노래 부르는 모습을 보고 그 사람을 좋아하게 되었어요.
Nhìn dáng vẻ a ấy hát tôi đã thích a ấy rồi