Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 23

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 23

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 23
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK II.

XXIII. 후회 : HỐI HẬN

110. 을 걸 (그랬다) : tiếc

가 : 어제 생일파티에 왜 안 왔어요? 정말 재미있었는데요.
Hôm qua tại sao không đến tiệc sinh nhật ? thực sự rất thú vị đấy .

나 : 정말요? 몸이 조금 피곤해서 안 갔는데 나도 갈 걸 그랬네요.
Thật à ? hôm qua trong người tôi thấy hơi mệt nên không đi được và thấy rất tiếc.

111.  았/었어야 했는데 : hối hận

다이어트 중이라 많이 먹지 말았어야 했는데 또 많이 먹어 버렸어요.
Vì trong thời gian ăn kiêng tôi đã quyết tâm k ăn nhiều nhưng lại ăn nhiều mất rồi