Home / Từ vựng / Cách sử dụng động từ “하다” trong tiếng Hàn

Cách sử dụng động từ “하다” trong tiếng Hàn

Cách sử dụng động từ “하다” trong tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, động từ “하다” được sử dụng rất phổ biến và đa dạng trong cả ngữ pháp và từ vựng. Đây là một động từ rất quan trọng, vì nó có thể được biến đổi thành nhiều dạng khác nhau để sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ “하다”:
Động từ “하다” được dùng để chỉ hành động hoặc sự việc. Nó có nghĩa là “làm” hoặc “tiến hành” một việc gì đó. Động từ này có thể được sử dụng để mô tả cả hành động hữu ích hoặc phi hữu ích.

SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ “하다” ĐỂ TẠO THÀNH ĐỘNG TỪ GHÉP:
Một trong những cách sử dụng động từ “하다” phổ biến nhất trong tiếng Hàn là tạo ra các động từ ghép. Đây là những từ được tạo ra bằng cách kết hợp động từ “하다” với một danh từ hoặc một trạng từ khác.

Ví dụ:
공부하다 (học)
운동하다 (tập thể dục)
읽다 (đọc) –> 책을 읽다 (đọc sách)
들다 (nghe) –> 음악을 듣다 (nghe nhạc)

SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ “하다” ĐỂ BÀY TỎ HÀNH ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN:
Động từ “하다” cũng có thể được sử dụng để bày tỏ rằng một hành động nào đó đã được thực hiện. Trong trường hợp này, động từ “하다” thường được biến đổi thành một dạng khác như đã hoàn thành (완료형) hay được hoàn thành (동사+고 있다).

Ví dụ:
밥을 먹었다.
(Tôi đã ăn cơm rồi)

일을 끝냈다.
(Tôi đã hoàn thành công việc rồi)

지금 공부하고 있다.
(Tôi đang học bây giờ)

SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ “하다” TRONG LỐI NÓI XUẤT HIỆN Ở CUỐI CÂU:
Trong tiếng Hàn, động từ “하다” cũng thường được sử dụng trong lối nói xuất hiện ở cuối câu. Trong trường hợp này, nó thường được sử dụng để bày tỏ sự chắc chắn hoặc sự khẳng định.

Ví dụ:
이것이 바로 내일의 계획이다.
(Đây chính là kế hoạch của tôi cho ngày mai)

여기가 바로 만날 장소다.
(Đây chính là nơi chúng ta sẽ gặp nhau)

SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ “하다” TRONG MỘT SỐ CỤM TỪ CỐ ĐỊNH:
Cuối cùng, động từ “하다” cũng được sử dụng trong một số cụm từ cố định trong tiếng Hàn.

Một số ví dụ phổ biến gồm có:
하늘을 날다
(bay trên bầu trời)

마음대로 하다
(làm theo ý mình)

시간이 지나다
(thời gian trôi qua)

Kết luận:
Trên đây là một số cách sử dụng động từ “하다” trong tiếng Hàn. Đây là một trong những động từ quan trọng nhất trong tiếng Hàn, vì nó có thể được sử dụng trong rất nhiều tình huống khác nhau.

Xem thêm:
Động từ 가다 và 오다 trong tiếng Hàn cùng một số cách sử dụng khác nhau
30 Từ vựng tiếng Hàn chủ đề Nhà máy, Công xưởng