Home / Học tiếng Hàn / NGỮ PHÁP ĐỊNH NGỮ TRONG TIẾNG HÀN

NGỮ PHÁP ĐỊNH NGỮ TRONG TIẾNG HÀN

NGỮ PHÁP ĐỊNH NGỮ TRONG TIẾNG HÀN
✅Định ngữ là một trong những ngữ pháp quan trọng và thường gặp nhất trong tiếng Hàn.
✅Định ngữ là thành phần bổ sung ý nghĩa cho danh từ, tạo thành một cụm danh từ. Có 2 dạng chính là sử dụng tính từ và động từ làm định ngữ.