Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 게 되다 ~ giải thích sự biến đổi

Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 게 되다 ~ giải thích sự biến đổi

Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 게 되다 ~ giải thích sự biến đổi
NGỮ PHÁP/ 문법
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn học tiếng Hàn, cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn trong việc giải thích sự biến đổi.

V + 게 되다 ~ giải thích sự biến đổi
Ý nghĩa:
– Giải thích sự biến đổi.
– Thường được sử dụng khi ai đó giới thiệu về chính mình.
ví dụ:
– 오늘부터 이 회사에서 일하게 됐습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다.
– 일정이 바뀌어서 한국에 한달 더 있게 됐어요.
– 지난달부터 신촌에 있는 하숙집에서 살게 됐어요.


Chúc các bạn học tốt tiếng Hàn.