Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 다 보니 ~ nói về kinh nghiệm

Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 다 보니 ~ nói về kinh nghiệm

Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 다 보니 ~ nói về kinh nghiệm
NGỮ PHÁP/ 문법

Sau đây cùng chia sẻ với các bạn học tiếng Hàn, cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn trong việc nói về kinh nghiệm.

V + 다 보니 ~ nói về kinh nghiệm
Ý nghĩa:
– Diễn tả 1 kết quả (vế sau) của việc thực hiện lặp đi lặp lại hoặc liên tục 1 hành động (vế trước).
– Cùng nghĩa với V다 보니까
– Chủ ngữ ở vế trước luôn là người nói.
ví dụ:
– 매일 운동을 하다 보니 건강해졌어요.
– 저는 매운 음식을 못 먹었는데 자꾸 먹다 보니 이제는 잘 먹게 됐어요.
– 아무 일도 하지 않고 집에만 있다 보니 게을러졌어요.
– 9시 뉴스를 매일 보다 보니 처음 들었을 때보다 쉽게 느껴져요.


Chúc các bạn học tốt tiếng Hàn.