Home / Học tiếng Hàn / Nhập Môn Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu PDF

Nhập Môn Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu PDF

Nhập Môn Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu
Tác giả : Vũ Vũ Korea

Cuốn sách Nhập Môn Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu được biên soạn nhằm giúp các bạn mới học tiếng Hàn có những khái niệm cơ bản về phiên âm, bảng chữ cái, nguyên tắc đọc các chữ tiếng Hàn, cách cấu tạo câu trong tiếng Hàn…

Download tài liệu: Here

Xem thêm:
30 Từ vựng tiếng Hàn thông dụng dùng trong bài viết TOPIK
Động từ tiếng Hàn sơ cấp thường gặp