Home / Giao tiếp tiếng Hàn / Những câu tiếng Hàn dùng để hỏi

Những câu tiếng Hàn dùng để hỏi

Những câu tiếng Hàn dùng để hỏi
Những câu chào hỏi đơn giản dễ nhớ khi gặp người Hàn quốc mà bạn có thể sử dụng.

Mẫu câu tiếng Hàn Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
이름이 뭐예요? [i-reum-i mwo-ye-yo] Tên bạn là gì?
제 이름은 … 이에요 [je i-reum-eun … ieyo] Tôi tên là…
몇 살이에요? [myeoch sal-ieyo] Bạn bao nhiêu tuổi?
저는 … 살이에요 [jeo-neun … sal-ieyo] Tôi … tuổi
어디서 오셨어요? [eo-di-seo o-syeos-seo-yo] Bạn ở đâu đến?
누구세요? [nugu-se-yo] Ai đó?
무엇? [mu-eot] Cái gì?
이게 뭐예요? [i-ge mwo-ye-yo] Cái này là gì?
어떻습니까? [eot-teoh-seum-ni-kka] Như thế nào?
어떻게 하지요? [eot-teoh-ge-ha-ji-yo] Làm sao đây?
얼마예요? [eol-ma-ye-yo] Bao nhiêu ạ?
무슨 일이 있어요? [mu-seun-il-i is-seo-yo] Có chuyện gì vậy?
왜요? [wae-yo] Tại sao? Sao vậy?
뭘 하고 있어요? [mwol ha-go is-seo-yo] Bạn đang làm gì vậy?
지금 어디예요? [ji-geum eo-di-ye-yo] Bây giờ bạn đang ở đâu?
언제예요? [eon-je-ye-yo] Bao giờ ạ?
몇 시예요? [myeoch-si-ye-yo] Mấy giờ?
다시 말씀해 주시겠어요? [da-si mal-sseum-hae ju-si-ges-seo-yo] Hãy nói lại một lần nữa đi ạ
천천히 말씀해 주시겠어요? [cheon-cheon-hi mal-sseum-hae ju-si-ges-seo-yo] Bạn có thể nói chậm một chút được không?

Xem thêm:
Những câu chào hỏi cơ bản bằng tiếng Hàn
Từ vựng tiếng Hàn về quần áo, thời trang