Home / Học tiếng Hàn / Cách nói đồng ý và không đồng ý trong tiếng Hàn

Cách nói đồng ý và không đồng ý trong tiếng Hàn

Cách nói đồng ý và không đồng ý trong tiếng Hàn

Cách nói thể hiện sự đồng ý thông dụng nhất trong tiếng Hàn
동의해요.
(dong-uihaeyo)
Tôi đồng ý.

네, 맞아요.
(ne, maj-ayo)
Vâng, đúng rồi.

확신해요.
(hwagsinhaeyo)
Không còn gì nghi ngờ nửa.

저도 그 말을 하려고 했어요.
(jeodo geu mal-eul halyeogo haess-eoyo)
Tôi cũng định nói vậy đó.

전적으로 동의 해요.
(jeonjeog-eulo dong-ui haeyo)
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.

저도 같은 생각이에요.
(jeodo gat-eun saeng-gag-ieyo)
Tôi cũng nghĩ như vậy.

그런 거 같아요.
(geuleon geo gat-ayo)
Tôi cũng vậy.

저도 반대하지는 않아요.
(jeodo bandaehajineun anh-ayo)
Tôi cũng không phản đối.

그 말도 일리가 있네요.
(geu maldo illiga issneyo)
Điều đó cũng có lý.

당연하죠.
(dang-yeonhajyo)
Chắc chắn rồi.

아마도요.
(amadoyo)
Có lẽ vậy.

그럼요.
(geuleom-yo)
Đúng thế.

Xem thêm:
Phân biệt 슬프다 / 심심하다 / 지루하다 trong tiếng Hàn
Đuôi câu ㄴ/는다 trong văn viết tiếng Hàn