Home / Học tiếng Hàn / Cách sử dụng “ㄴ/은/는” trong tiếng Hàn

Cách sử dụng “ㄴ/은/는” trong tiếng Hàn

Cách sử dụng “ㄴ/은/는” trong tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, thành phần “ㄴ/은/는” được sử dụng để biểu thị thời gian hoặc tính từ mô tả tính chất của danh từ.

1. THỜI GIAN:
“ㄴ” được sử dụng cho động từ ở thì quá khứ, ví dụ: “먹었어요” (tôi đã ăn).
“은” được sử dụng cho danh từ không kết thúc bằng âm điệu giãn nở, ví dụ: “가을은” (mùa thu).
“는” được sử dụng cho danh từ kết thúc bằng âm điệu giãn nở, ví dụ: “꽃는” (trồng hoa).

2. TÍNH TỪ:
“ㄴ” được sử dụng cho tính từ kết thúc bằng âm điệu giãn nở, ví dụ: “예쁜” (đẹp).
“은” được sử dụng cho tính từ kết thúc bằng âm điệu giãn hẹp, ví dụ: “작은” (nhỏ).
“는” được sử dụng cho tính từ kết thúc bằng âm điệu giãn nở, ví dụ: “높은” (cao).

Các ví dụ trên chỉ là một phần trong cách sử dụng thành phần “ㄴ/은/는” trong tiếng Hàn. Để hiểu rõ hơn về các quy tắc và cách sử dụng, bạn cần phải học thêm các bài ngữ pháp khác và thực hành nhiều để trau dồi kỹ năng của mình. Chúc bạn học tốt!