Home / Học tiếng Hàn / Sổ Tay Hướng Dẫn Sinh Hoạt Tại Hàn Quốc

Sổ Tay Hướng Dẫn Sinh Hoạt Tại Hàn Quốc

Sổ Tay Hướng Dẫn Sinh Hoạt Tại Hàn Quốc
Tác giả : Kang Eun-hee

Cuốn sách “Sổ Tay Hướng Dẫn Sinh Hoạt Tại Hàn Quốc” do Bộ Phụ nữ và Gia đình biên soạn và xuất bản nhằm giúp các công dân Việt Nam cũng như những người lao động nhập cư vào Hàn Quốc hiểu được phong tục, cách cư xử, văn hóa, cũng như tra cứu các thông tin hữu ích để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và làm việc tại Hàn Quốc.

Download tài liệu: Here