Home / Học tiếng Hàn / Tài liệu tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản

Tài liệu tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản

Tài liệu tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản
Hôm nay cùng chia sẻ với các bạn tài liệu giúp các bạn tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản.
Đây là tài liệu cơ bản, sơ cấp rất cần thiết cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn.


Tài liệu gồm 14 chương:
Chương 1: Phát âm
Chương 2: Từ loại
Chương 3: Các từ ngữ thông dụng
Chương 4: Các mẫu câu cơ bản
Chương 5: Chào hỏi
Chương 6: Mua sắm
Chương 7: Tại hiệu sách
Chương 8: Ăn uống
Chương 9: Cơ thể, bệnh tật, điều trị
Chương 10: Khách sạn
Chương 11: Giao thông
Chương 12: Ngân hàng, bưu điện
Chương 13: Trường học
Chương 14: Công việc, sinh hoạt
Chúc các bạn học tốt tiếng Hàn.

Download tài liệu : Here