Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 17

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 17

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 17
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK II.

XVII. 대조 ĐỐI LẬP

93. –는 반변(에) : mặt khác

백화점은 품질이 좋은 반면 가격이 비싸요.
Chất lượng ở cửa hàng bách hóa thì tốt nhưng giá cả lại đắt .

94. –더니 : mặt khác / kết quả

지난 겨울에는 눈이 별로 안 오더니 이번에는 많이 오네요.
Mùa đông lần trước tuyết k rơi mấy nhưng lần này thì rơi nhiều nhỉ .

친구가 많이 먹더니 배탈이 났어.
Vì bạn tôi ăn rất nhiều nên đã bị đau bụng

95. –으면서도 : mặc dù

저 가게 옷은 품질이 안 좋으면서도 가격은 비싸요.
Mặc dù cái chất lượng áo của cửa hàng kia k tốt nhưng nó lại đắt.

96. –건만 : mặc dù

민호 는 열심히 공부를 했건만 시험을 잘 못 봤다.
Mặc dù Minho học hành chăm chỉ nhưng không làm tốt bài kiểm tra