Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 19

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 19

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 19
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK II.

XIX. 피동 : BỊ ĐỘNG

102. 이/히/리/기 : thêm vào sau động từ

도둑이 경찰에게 쫓기고 있어요.
Kẻ trộm đang bị cảnh sát đuổi theo .

103. 아/어지다 : trở nên

이 볼펜은 글씨가 잘 써져요.
Bút bi này viết thì chữ trở nên đẹp hơn