Home / Từ vựng Hán Hàn / Từ vựng tiếng Hàn âm Hán 학: học

Từ vựng tiếng Hàn âm Hán 학: học

Từ vựng tiếng Hàn âm Hán 학
– 학 : học

 

Xem thêm:
Từ vựng Hán Hàn 악
3000 Từ vựng Hán Hàn – Phần 1